Bits of Running: Privacy, sport & gezondheidLet op! De avond wordt in het Engels gehouden. Heb je daarbij wat (vertaal)ondersteuning nodig, laat het weten! Dan regelen we iets voor je.

Programma in het Nederlands
Deze speciale meetup wordt georganiseerd in het Launch Café, waarbij we ook deze keer hun locatie mogen gebruiken. In het format van de Meetup zullen 3 sprekers een 'TED-Talk'-achtige presentatie houden. De presentaties zijn inhoudelijk en bedoeld om gedachten, discussie en interactie op te wekken. Drankjes en snackjes zijn uiteraard aanwezig.

Privacy wordt vaak genoemd wanneer we het over veiligheid en mensenrechten hebben. Deze avond gaan we het eens anders doen: hoe zit het eigenlijk met privacy, sport en gezondheid? Veel sporters zijn enthousiaste verzamelaars geworden van allerlei data over zichzelf: hoe hoog hun hartslag ligt, hoeveel kilometer ze gelopen hebben op een dag, hoeveel calorieën zijn hebben gebruikt, etc. Door nieuwe technologieën wordt het steeds makkelijker om allerlei dingen van jezelf te meten. Maar wat betekent dat voor jou privacy? En wat voor een beeld hebben anderen van jouw gezondheid en levensstijl? Dit gaan we op deze avond samen verder onderzoeken.

Programma
18:30-19:00 Inloop
19:00-19:10 Introductie Bits of Groningen en Running 20/20
19:10-19:40 Marie-José Bonthuis
19:40-20:10 Sander Claassen
20:10-20:30 Pauze / Pitches
20:30-21:00 Trix Mulder
21:00-21:30 Afsluitende borrel

Marie-José Bonthuis
Marie-José Bonthuis LL.M MSc is oprichter en eigenaar van IT’s Privacy. Marie-Jose heeft een MSc in rechten, recht & IT en doet een PhD bij de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast is ze betrokken bij verschillende organisaties die te maken hebben met data, privacy, rechten en gezondheid.

Sander Claassen
Sander Claassen MBA is programma manager bij Wagner Group, a bedrijg wat gespecialiseerd in advieswerk en opleidingen voor directies. Sander is ook lid van D66 en bestuurslid van D66 voor de provincie Groningen. Sander is momenteel betrokken bij het 'sport & beweging' initiatief van D66.

Trix Mulder
Trix Mulder PhD is onderzoeker bij het UMCG en ze doet onderzoek naar Europese technologie en mensenrechten bij de Rijksuniversiteit Groningen. Haar PhD onderzoek richt zich op de impact van wetgeving op het verzamelen en de opslag van (gezondheids)data door apps. Haar onderzoeksproject onderzoekt ook de huidige praktijken rondom het delen van data en het toestemming geven daarvoor. Daarnaast is Trix algemeen manager bij het IT-bedrijf Multimove.

Opgeven
Wil je er bij zijn? Leuk! Geef je dan op via de website (https://www.meetup.com/Running2020/events/236845781), of door een mailtje te sturen naar info@bitsofgroningen.nl. Wil je graag een korte pitch houden? Laat het ons weten! Alle presentaties zijn in het Engels. Wil je daar ondersteuning bij, laat het ons weten, dan regelen we wat.

We hopen je daar te zien!

Met hartelijke groet, Bits of Groningen & Running 20/20

Program in English
This special Meetup will be hosted by Launch Café Groningen. In our Meetup format, three speakers will deliver a 30 minute 'Ted Talk-like' presentation. The presentations are high-content and are meant to trigger thoughts and (inter) action. Naturally, drinks and snacks will be provided.

When we talk about privacy, we often talk about human rights and security. This Meetup will take a different approach: we will talk about privacy in relation to sports and health. Many people have become avid gatherers of all sorts of data about themselves: average heart rate, average speed, total calories burned, etc. There are many wearables on the market that help you to measure almost anything about yourself. What does this mean for your privacy, when this data is accessed and used by third parties? What kind of image could others derive about you, your lifestyle and health? The invited speakers will explore both risks and opportunities, from their perspective and expertise.

Schedule
18:30-19:00 Reception
19:00-19:10 Introduction Bits of Groningen and Running 20/20
19:10-19:40 Marie-José Bonthuis
19:40-20:10 Sander Claassen
20:10-20:30 Break / Pitches
20:30-21:00 Trix Mulder
21:00-21:30 Closing drinks

Marie-José Bonthuis
Marie-José Bonthuis LL.M MSc is founder and owner of IT’s Privacy. Marie-Jose has an MSc in Law, Law&IT and is a PhD candidate of the University of Groningen. She’s also involved in various organizations regarding Data, Privacy, Law and Health.

Sander Claassen
Sander Claassen MBA is a program manager at Wagner Group, a firm specialized in boardroom consulting and executive education. Sander is also a member and board member of the political party D66 in the Province if Groningen. Sander’s is currently involved in the D66 ‘Sport & Exercise’ initiative.

Trix Mulder
Trix Mulder PhD LL.M is a researcher at the University Medical Center Groningen and the Department of Corporate Law and European Law – European Technology Law and Human Rights at the University of Groningen. Her PhD research focuses on the impact of regulation on the collection and storage of health data through apps. The research project will also investigate the current consent practices for data sharing. Next to the role of researcher, Trix has the role of general manager at the IT firm Multimove.

Please register to receive updates on speakers, topics and other things. You can do this via Meetup (https://www.meetup.com/Running2020/events/236845781) or by sending us an email (info@bitsofgroningen.nl). Feel free to contact the organizers if you like to deliver a one minute pitch. All speakers all requested to deliver their presentations in English. However, Q&A will be facilitated in English and Dutch.

We hope to see you there,

Best regards, Bits of Groningen & Running 20/20